ZGŁOŚ REKLAMACJĘ

W celu usprawnienia procesu związanego z zarejestrowaniem nowej reklamacji, prosimy o podanie numeru zamówienia (z którego pochodzi uszkodzony produkt), danych klienta składającego reklamację, jak również przedstawienie zwięzłego opisu wady, okoliczności i daty jej wystąpienia oraz żądania klienta w związku z wadą towaru.

Za termin rozpoczęcia procesu reklamacyjnego przyjmujemy chwilę odebrania produktu podlegającego reklamacji przez nasz magazyn (ul. Miłocińska 15A, 35-232 Rzeszów).

Uszkodzony produkt zostanie poddany ocenie i sprawdzeniu czy opisywana przez klienta usterka występuje oraz czy nie nastąpiła z winy użytkownika. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Tomsystem wynosi 14 dni od chwili przyjęcia towaru.

Zgłoszenie reklamacyjne jest przyjmowane pisemnie (na adres: ul. Miłocińska 15A, 35-232 Rzeszów, Polska) lub drogą elektroniczną na adres mailowy tomsystem@tomsystem.pl

Pozostałe informacje dotyczące zasad składania reklamacji zostały opisane w regulaminie sklepu internetowego.

W razie jakichkolwiek pytań – zapraszamy do kontaktu z obsługą sklepu internetowego Tomsystem.