O firmie

Tomsystem - Siedziba firmy

Firma Tomsystem Sp. z o.o. została założona na początku 2007 r. w związku z widocznym zapotrzebowaniem na profesjonalną obsługę firm oraz ośrodków szkoleniowych na terenie Polski południowo-wschodniej, z zakresu szeroko rozumianej techniki przemysłowej i spawalniczej. Od momentu powstania spółka stawiała sobie za cel kompleksową obsługę podmiotów nie tylko w zakresie sprzedaży i dostaw, ale również optymalizacji i unowocześnienia procesów produkcyjnych.

Filozofię firmy oddaje najlepiej motto ,,więcej niż spawanie". Głównym profilem działalności od momentu powstania stała się technika spawalnicza. Firma Tomsystem nawiązała współpracę z czołowymi europejskimi producentami urządzeń spawalniczych oraz pozostałych urządzeń z dziedziny automatyki i robotyzacji procesów spawalniczych.

W chwili obecnej firma Tomsystem jest partnerem handlowym jednego z czołowych producentów urządzeń spawalniczych w Europie – niemieckiej firmy EWM. Współpraca z firmą EWM, oferującą szereg innowacyjnych rozwiązań z zakresu modernizacji procesu spawania, umożliwia firmie Tomsystem zaoferowanie partnerom handlowym najnowocześniejszych rozwiązań znacznie wpływających na unowocześnienie i komfort pracy, jak również optymalizację kosztów . W 2019 r. firma Tomsystem otrzymała wyróżnienie EWM Premium Partner 2019, zaś w 2020 r. tytuł Srebrnego Partnera EWM.

Profil działalności spółki nie ogranicza się jednak wyłącznie do sprzedaży urządzeń, materiałów spawalniczych czy też gazów technicznych. W ofercie znajduje się bowiem szereg gotowych, jak również możliwych do adaptacji pod konkretne zapotrzebowanie klienta rozwiązań z zakresu robotyzacji, automatyzacji i mechanizacji procesów produkcyjnych. Firma dba o regularne dokształcanie pracowników z zakresu nowości technicznych, dzięki czemu dysponuje doskonale wykształconą kadrą, pozwalającą na przeprowadzanie zaawansowanych technicznie projektów z szeroko rozumianych procesów technicznych. Polityka ciągłego zwiększania kwalifikacji zawodowych pracowników oraz współpraca z wyspecjalizowanymi partnerami biznesowymi umożliwia spółce kompleksowe merytoryczne oraz techniczne wsparcie klientów.

Profil działalności spółki od momentu powstania ukierunkowany został także na współpracę z jednostkami badawczo-rozwojowymi. Zdaniem władz spółki, taka współpraca idealnie wpisuje się w politykę podwyższania dobrych standardów biznesowych oraz umożliwia jakże cenną wymianę doświadczeń pomiędzy środowiskiem biznesu a instytucjami naukowymi, udowadniając zarazem, że są to dwie niezbędne oraz uzupełniające się sfery życia gospodarczego.

Tomsystem - Siedziba firmy